Enerji Verimliliği

Bira üretim sürecimizde ve tüketicilerimizin karşılaştığı temas noktalarında enerji verimliliğine yönelik çözümler bulmayı amaçlıyoruz.

Bu başlıkta şimdiye dek aldığımız aksiyonlar:

  • Çevresel etkimizi azaltmak adına yıl içerisinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiye geçiş, sürdürülebilir ambalaj ve su azaltımı projelerimiz kapsamında 61 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik.

  • Yıl içerisinde tamamladığımız ve devam eden – emisyon azaltım etkili 11 proje ile yıllık 8.815 ton CO2 eq emisyon azaltımı ve üretim başına 6,18 kwh/hl enerji tasarrufu- su tüketimi azaltım etkili 8 proje ile yıllık 129.100 m3 su tasarrufu hedefledik.

  • Konya fabrikamızda güneş enerjisi sistemleri kurulumu yatırımımızı gerçekleştirebilmek için çalışmalara başladık. Fabrikamıza 12,5 MW’lık güneş panellerinin kurulumu ile yıllık 18.500 mwh’lık elektrik tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Yap işlet devret modeliyle finanse edilen bu proje ile 2023 yılı sonunda fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımına başlamayı ve böylece yıllık 6.500 ton CO2 eq emisyon azaltımı hedefliyoruz.

  • 2022 yılında 1.557.411 mwh toplam enerji tüketimi gerçekleştirdik. Bu tüketimin %74’üne fabrika ve şirket binalarımızdaki ısınma sebepli yakıt kullanımı sebep olurken; %21’i elektrik tüketimi sebebiyle gerçekleşti. Geriye kalan %5’lik enerji tüketimine ise biyogaz, araç yakıtları ve jeneratör tüketimleri neden oldu.

  • Elektrik tüketimimizin %29’unu ise yenilenebilir kaynaklardan satın aldığımız elektrik oluşturdu.

Bu başlık altında aradığımız çözümler;

• LED tabelalarda enerji verimliliğini sağlayacak, çevre dostu ve ekonomik aydınlatma çözümleri

• Fabrikada yer alan fırınların enerji verimliliğini artıracak inovasyonlar, otomasyon sistemleri ve diğer teknoloji tabanlı çözümler

• Enerji verimliliğini artırmak ve iş süreçlerini optimize etmek amacıyla varlıkların kalite, boyut ve malzeme yönlerinden teknoloji tabanlı kontrol ve izleme çözümleri

• Manuel kontrol yerine uzaktan fotoğrafla kontrolünün sağlanması ile karbon ayak izinin azaltılması/enerji verimliliğinin sağlanması

• Sürdürülebilir lojistik yönetimini geliştirmek için veri toplama, analiz ve raporlama çözümleri

• Soğutucu envanterinin verimli yönetimi, bakımı ve enerji tüketimini izlemek için otomasyon, izleme ve analitik sistemler

• Otonom sistemleri entegre ederek insandan bağımsız, etkin ve verimli bir depo yönetimi sağlayacak yenilikçi teknolojik çözümler

• Stok fazlalığı ve yeterli alan kısıtlamalarını aşan, ürünlerin son kullanma tarihlerini optimize eden ve FIFO metodolojisine uygun etkin sevkiyat sağlayacak, fabrika içi ürün takibi yapabilen gelişmiş stok yönetim çözümleri

• Üretim/lojistik/pazarlama operasyonlarının çevresel ayak izini ölçebilen ve POSM atıklarını azaltacak simülasyon teknolojileri

• Çevresel sürdürülebilirliğe öncelik veren tedarikçi seçimine yönelik kılavuzlar ve standart belirleme araçları.

• Üretim planlaması, satış operasyonları ve enerji verimliliği konularının verimli yönetilebilmesi için ürün tüketimi ve stoğu bilgilerinin izlenebilirliği ve bu verilere erişim sağlayacak teknoloji tabanlı çözümler

• Sözleşme süreçlerinin dijitalleştirilerek kağıt kullanımının azaltılmasına ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik teknoloji tabanlı çözümler

• Sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak karbon ayak izini azaltmak ve teslimat süreçlerinin çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla teslimatların zamanlama bilgisi için izleme ve dijitalleşme teknolojileri

• Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak araçların kullanımının daha iyi izlenmesi ve optimize edilmesi için araç takip sistemleri

• Anlık fiyat değişikliklerini takip edip maliyetleri optimize edecek ve proaktif tedarik stratejileri öneren akıllı raporlama sistemleri

• Standartize edilmiş dijital bir POSM talep toplama platformu geliştirilerek saha ve satın alma süreçlerini optimize edecek dijital çözümler

• Sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak üretim süreçlerinin optimize edilmesi için tüketici ürün tercihleri ve miktarlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlayan teknoloji destekli çözümler

• Üretim hatlarının verimliliğini artırmak ve iş süreçlerini sürdürülebilir bir şekilde optimize etmek amacıyla kestirimci bakım ve dijitalleşme çözümleri

• Mikrobiyolojik etkileri azaltacak ve temizlik süreçlerinde makinelerin daha verimli çalışabilmesini sağlayacak teknoloji tabanlı çözümler

• Akıllı modelleme ve veri analitiği kullanarak, üretim süreçlerinde maksimum verimlilik sağlayacak yenilikçi sistem çözümleri

• Arıza ve bakım sürecinin dijitalize edilerek enerji verimliliği yaratacak yenilikçi çözümler

• Lojistik ve üretim süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için fıçıların dolum ve doluluk seviyelerini, içerisindeki biranın türünü ve servis sürelerini akıllı izleme sistemleriyle takip edip yönetebilen yenilikçi çözümler

• Soğutucu envanterinin verimli yönetimi, bakımı ve enerji tüketimini izlemek için otomasyon, izleme ve analitik sistemler

• Palet bazlı izlenebilirlik ve takip mekanizmasını SAP entegrasyonu ile birleştirecek, etiket okuma sorunlarını ortadan kaldıracak ve kalite onay sonrası süreçleri otomatize edecek akıllı kalite kontrol çözümleri

• Sahadaki envanterlerin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla teknoloji tabanlı çözümler

• Depo yönetiminde stok sayım süreçlerini daha verimli hale getirmek ve karbon salınımını azaltmak için otonom drone teknolojisi

• Üretim süreçlerinin optimizasyonu için endüstriyel otonom teknolojileri

• Bira üretim süreçlerinde suyun etkin bir şekilde kullanılmasını ve geri kazanılmasını sağlayacak yenilikçi teknolojiler

• Yağmur suyu hasadı, su geri dönüşümü ve diğer alternatif su kaynaklarına yönelik teknolojik ve mühendislik çözümleri

• Kestirimci bakım süreçlerini iyileştirerek atık su arıtma tesislerinin verimliliğini artıracak sensörler, analitik yazılımlar ve otomasyon sistemleri

• Fabrika içerisinde çalışanların anlık konumlarını takip ederek iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimize edecek, yalnız çalışan personelin güvenliğini artıracak teknolojik izleme sistemleri

• İSG risklerine yönelik eğitimlerde Augmented Reality (AR) ve Virtual Reality (VR) teknolojilerini kullanarak personel eğitimini güçlendirecek ve gerçekçi simülasyonlar yoluyla öğrenmeyi iyileştirecek yenilikçi çözümler

• Şirket çalışanlarının işe bakış açısında sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak teknoloji destekli çözümler

Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynakları

Enerji kaynaklarımızı daha sürdürülebilir bir iş modeli için dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bu başlıkta şimdiye dek aldığımız aksiyonlar:

  • GES kurulumu yatırımımızı Konya fabrikamızda hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Fabrikamıza 12,5 MW güneş paneli kurarak yıllık 18.500 MWh elektrik tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle finanse edilen bu projeyle 2023 yılı sonunda fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımına geçerek yıllık 6.500 ton CO2 eşdeğeri emisyon azaltımını hedefliyoruz.

  • 2022 yılında elektrik tüketimimizin %29’unu yenilenebilir kaynaklardan satın aldığımız elektrik oluşturdu.

Bu başlık altında aradığımız çözümler;

• Yenilenebilir ısı çözümleri

• Yenilenebilir enerji depolama çözümleri

• Atıklardan enerji üreten küçük ölçekli çözümler

• Isı ve Enerji Üretimi için doğal gazın biyogaz ve/veya Hidrojen ile değiştirilmesi

• Silindirik yüzeylere uyum sağlayacak, esnek ve hafif yapılı güneş enerjisi teknolojileri

Sürdürülebilir bir Geleceğe +1 Ol.

Odak Alanları

Diğer Odak Alanlarımız

Döngüsel Ekonomi
Tarım