Çiftçilere Eğitim ve Destek

Çiftçilerimizi destekleyip eğitim sağlarken sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Bu başlıkta şimdiye dek aldığımız aksiyonlar:

  • Çiftçilerimizin yetkinliklerini artıran ve toprağı korumamızı sağlayan sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitimleri ve uygulamaları yaygınlaştırıyoruz.

  • 2022 yılında projemizi arpa çiftçileri özelinde devam ettirdik. Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Soylu ile de çiftçilere ayrıca sürdürülebilir tarım ve maltlık arpa yetiştiriciliği eğitimleri vermeye devam ettik. Hedeflenen 300 saatlik eğitim, online ve yüz yüze olmak üzere tamamlandı. Projede ayrıca FieldView uygulaması ile tohumlarının tarladaki süreci izlenmeye başlandı

Bu başlık altında aradığımız çözümler;

• Çiftçilere yönelik farklı konularda erişilebilir eğitimler: finansal okuryazarlık, tarımda sürdürülebilir uygulamalar, mahsul kalitesi, su yönetimi vb.

• Çiftçilerin ticari karar alma mekanizmalarını güçlendiren sistem ve araçlar

Tarım Teknolojileri

Tarımsal süreçleri optimize etmek, mahsul verimini artırmak ve daha sürdürülebilir ve verimli tarım uygulamalarını artırmayı amaçlıyoruz.

Bu başlıkta şimdiye dek aldığımız aksiyonlar:

  • 4 temel ham maddesinden 2’si tarımsal üretime dayanan bir şirket olarak tarımsal ham madde üretimindeki dalgalanma ve su varlıklarına ilişkin riskler, bulunduğumuz sektör adına önemli riskler arasında yer alıyor.

  • Kuraklığa dayanıklı yeni tohumların geliştirilmesi, arpa çeşitliliğinin, verimin ve kalitenin daha da artırılması adına 3 ayrı üniversite ile iş birliği yapıyoruz.

  • Türkiye operasyonlarımızda 2018 yılından beri ‘’Akıllı Tarım’’ projesini yürütüyoruz. Proje ile çiftçilerimizi güçlendirmeyi ve tarımın çevresel etkisini azaltmayı amaçlıyoruz. Akıllı tarım uygulamaları çiftçilere tarlaya gitmeden cep telefonlarındaki uygulamalardan tarlalarını kontrol etme imkânı sunuyor.

Bu başlık altında aradığımız çözümler;

• Şerbetçi otlarının düzgün bir şekilde uzayabilmesi ve yetiştirilebilmesi için dayanıklılığı ve esnekliği yüksek, geri dönüşüme uygun malzemelerin geliştirilmesi

• Tohum geliştirme süreçlerinde hız ve verimlilik kazanımı sağlayacak yenilikçi teknolojiler, donanım, yapay zeka ve alternatif çözümler

• Tarım sektöründe verimliliği artıracak ve kaynak kullanımını optimize edecek bitki büyüme simülasyonları ve modelleme teknolojileri

• Ham madde üretimi için verim tahmini ve modelleme teknolojileri

• Bitki hastalıklarını ve zararlıları hızla tanımlamak ve teşhis etmek için yazılım, donanım ve ilgili çözümler

• Rejeneratif tarım uygulamalarının entegrasyonunu teşvik eden yenilikçi çözümler

• Dikey tarım uygulamaları

• Organik ve inorganik atık ayrıştırma çözümleri

• Sulama optimizasyon teknolojileri

• Net sıfır hedefine katkı sağlayan çiftçilere karbon piyasası teşvikleri için yeni teknoloji tabanlı çözümler veya yapılar

Sürdürülebilir bir Geleceğe +1 Ol.

Odak Alanlarımız

Diğer Odak Alanlarımız

Döngüsel Ekonomi
İklim Eylemi